Hvad er Marketing Automation?

Hvad er Marketing Automation?​

Du har helt sikkert hørt begrebet Marketing Automation omtalt i sammenhæng med både inbound marketing og content marketing. Men hvad er Marketing Automation helt konkret? Og hvordan kan det hjælpe din forretningsmæssige udfordring, som du vil løse?

 

Marketing Automation

Marketing Automation er en IT-løsning designet til at systematisere og automatisere marketingaktiviteter. Marketing Automation giver dig mulighed for på individuelt niveau at personalisere budskaber og sende dem rettidigt i forhold til modtagerens beslutningsproces – og skalere dette op i stor stil, fordi det hele foregår automatisk.

Én-til-én marketing bliver Marketing Automation også kaldt af nogen.

Med Marketing Automation bliver det muligt at sende det rigtige persondesignet budskab ud, der tager højde for den rigtige modtageres virkelige interesser og præferencer. Og dette på det helt rigtige tidspunkt.

Teknikken i Marketing Automation er en balance mellem på den ene side en personalisering, hvor du som brand målretter og persondesigner indhold til dine leads gennem hele købsrejsen, og dermed øger udbyttet – og på den anden side en forenkling af arbejdsprocessen for at minimimere omkostningerne herved.

Hvordan fungerer Marketing Automation?

B2B Marketing Automation - frigør ressourcer til at prioritere salgs- og marketingindsatsen optimalt og øg performance

I praksis går denne teknik ud på, at Marketing Automation-systemet kan tracke og analysere hvad dine leads finder interessant gennem data omkring deres digitale adfærd fra websitet og e-mails.

Adfærdsdaten opsamles herfra og kombineres med stamdata fra andre systemer i virksomheden, og det er her magien sker. Du vil blive overrasket over, hvor meget indblik du får i dine leads, deres interesser og behov samt købsvillighed.

Den åbenlyse fordel med Marketing Automation består i at kunne opsamle relevante data på brugerne, berige disse data over tid og dernæst skrive et personligt budskab, der er tilpasset hver enkelt modtager. Ifølge en undersøgelse fra Salesforce forventer 76 % af forbrugerne, at virksomheder forstår deres behov og kommunikerer personaliseret. Hele 59 % mener, at personaliserede budskaber, website og e-mails har indflydelse på deres køb.

Marketing Automation er en digital marketing disciplin, som B2B og B2C altså dårligt kan undvære – hvis man altså ønsker at optimere og effektivisere sin virksomhed.

Det siger forbrugerne ​

76%

forventer at virksomheder forstår deres behov og kommnunikerer personaliseret

59%

mener at personaliserede budskaber, website og e-mails har indflydelse på deres køb

Hvad er marketing automation?

Marketing Automation på B2C

B2C marketing automation?

Selvom de første, der tog Marketing Automation teknikken i brug var high-tech-, software- og produktions B2B-virksomheder, så er virkeligheden i dag en helt anden. På grund af det stigende fokus på ”real time”, personalisering og behandling af kunderelationer, er Marketing Automation blevet en uundværlig partner i B2C sammenhænge. Men hvor er attraktivt og udbredt henne?

Typisk benyttes Marketing Automation i B2C virksomheder i en e-mail marketing kontekst, hvor der arbejdes med e-mail automatiseret workflows. Med Marketing Automation-systemet automatiseres personaliseringen af budskaberne til hvert enkelt modtager ved at opsætte regler for valg af indhold, som systemet kan agere efter. Med andre ord bliver der automatisk sendt e-mails ud på tværs af kunderejsen, som er personaliseret og segmenteret.

Et andet B2C scenarie hvor Marketing Automation benyttes er i omnichannel setups. Data fra forskellige kilder samles i et system ”Marketing Automation-databasen”, hvor man forsøger at få et samlet overblik over alle de data, man har om en specifik kunde – også kaldt ”Single Customer View”. Et samlet overblik er værdifuldt, hvis man gerne vil tilbyde en gnidningsfri ensartet oplevelse på tværs af alle kanaler. Faktisk viser studier fra Harvard Busniess Reviewat 73 % af forbrugere i dag er omnichannel shoppere. Det betyder, at forbrugerne forventer en ensartet og personaliseret kommunikation på tværs af alle kanaler.

Du kan læse mere om B2C Marketing Automation her.

Marketing Automation på B2B

Marketing Automation på B2B

I B2B sammenhæng benyttes Marketing Automation også ofte til lead-håndtering og lead nurturing. Marketing Automation spiller en vigtig rolle i forhold til lead-generering, da du gennem automatiseret tiltag kan tiltrække, konvertere og pleje kunder.

Lead scoring er en teknik, der bruges til at identificere de personer, der repræsenterer de største salgsmuligheder. På baggrund af personernes adfærd og stamdata, kan dit Marketing Automation-system løbende vurdere, hvilke leads der er varme og købsklare eller kolde og har brug for større eller mindre bearbejdning.

Ved hjælp af lead scoring mindsker du dermed risikoen for at kontakte dine leads alt for tidlig i deres købsproces. Og du undgår dermed at være anmassende og pågående. Tværtimod er du klædt ordentlig på, når dine leads er købsklare, og det er her, at du rammer den rigtige modtager. Med det rigtige budskab. På det rigtige tidspunkt.

De leads, der ikke er klar, skal under et lead nurturing forløb, hvor marketing forsøger at varme dem, så de kan blive købsparate og sendt videre til salgsafdelingen.

Du kan læse mere om B2B Marketing Automation her.